Nrkalle
Prosent av nettsider som bruker HTTPS
39134 views - Edited 1493389341145
Gjennomsnittsskår etter aldersgruppe
15 views - Edited 1493368275871
Poengscore
12 views - Edited 1493366475612
Antall sykehjemplasser
8060 views - Edited 1493296387966
Antall eldre over 65 år
8465 views - Edited 1493296231231
Antall eldre og antall sykehjemplasser
35 views - Edited 1493295749244
«Hvem skjedde det med?»
79921 views - Edited 1493293851049
«Hvorfor skjedde det?»
58582 views - Edited 1493293832737
MAL: Standard stolpe
6 views - Edited 1493291427985
Reiseerstatninger
5484 views - Edited 1493291326582
MAL: Linjediagram med verdier
6 views - Edited 1493287843194
MAL: Linjediagram med verdier
6 views - Edited 1493287812994
Fornøyd/Misfornøyd med Trump
56268 views - Edited 1493286496531
Børsutviklingen under Trump
56334 views - Edited 1493278489430
Erstatning etter skadetype
11 views - Edited 1493209982521